arbetsmetod_hemsidor

Så jobbar vi med hemsidor


Här berättar Therese Wernersson om sin arbetsmetod så att du får en inblick i hur det är att samarbeta med oss. Givetvis ser alla uppdrag olika ut och är unika, men hennes metod för att kunna leverera webbmaterial som kommunicerar med dina kunder på bästa möjliga sätt ser ut ofta ut såhär:Steg 1 Nulägesanalys

Vi sätter oss ned tillsammans och diskuterar igenom vad du vill ha hjälp med. Mötet kan också ske via telefon. Jag tar del av det underlag om ditt företag som finns och ställer frågor om verksamheten. Vi pratar om dina önskemål, vilket huvudbudskap du vill kommunicera ut och vilka som är din målgrupp. Tillsammans skapar vi sen en plan för arbetet med hemsidan: Vad ska vi göra? Hur och till vilken kostnad?


Steg 2 Handlingsplan

Efter vårt möte skriver jag en handlinsplan för hemsidan. Här finns de förslag på funktioner som vi pratat om, tidsplan och prisbild. Jag sammanfattar en uppdragsbeskrivning och stämmer sedan av med dig att du tycker att förslaget ser bra ut. 


Steg 3 Genomförande

Nu är det dags att sätta igång med det praktiska!

Efter att handlingsplanen är klar samlar jag in ytterligare information genom att intervjua dig och göra research på egen hand. När jag sedan har all den information jag behöver sätter jag igång att formulera en idé för hemsidan.


Jag tar fram olika designförslag som speglar din verksamhet. Sedan jobbar jag vidare med text och bilder – antingen lägger jag in material som du skickat, eller så skapar jag webbtexterna och webbfotona åt dig.  Designen, texterna och bilderna landar sedan i en hemsida som passar ditt företags personlighet och affärsidé.


Steg 4 Återkoppling

När hemsidan börjar anta sin slutliga form har vi en avstämning för att säkerställa att jag är på rätt väg. Efter det gör vi eventuella ändringar – målet är att du som kund ska bli nöjd.


Steg 5 Korrektur

Innan den slutgiltiga versionen av hemsidan lanseras korrekturläses all text, alla länkar kontrolleras och driften säkerställs. Sedan är det dags för lansering:


Steg 6  Lansering!

Hemsidan är nu färdig och firas med pompa och ståt!


Vi går sedan igenom hur hemsidan är uppbyggd, hur du lägger till och ändrar texter och bilder m.m. Då kan du enkelt göra uppdateringar på egen hand

___________________________________________________

Webbdesign

Billig hemsida som du lätt uppdaterar själv>>

Foto och video

Din hemsida kan få foto och videofilm som är specialanpassad för webben>>

Portfolio


Titta på några av mina tidigare uppdrag och referenser>>